Welkom

Wat is anafylaxie?
Anafylaxie (of anafylactische reactie) is een allergische reactie van het lichaam die binnen enkele minuten kan ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een voedsel – of insectengifallergie. Dit kan uitmonden in een levensbedreigende anafylactische reactie. Hoe sneller de reactie optreedt, hoe ernstiger het beloop.

EpiPen® (adrenaline) auto-injector 300 microgram/dosis

Link naar Summary of Product Characteristics

EpiPen junior® (adrenaline) auto-injector 150 microgram/dosis

Link naar Summary of Product Characteristics

Meer weten?

Klik op de button ‘voor patiënten’, log in met het RVG nummer van jouw EpiPen en lees meer over anafylaxie en EpiPen.