Wat is anafylaxie?

Anafylaxie is een reactie van het afweersysteem op lichaamsvreemde stoffen (allergenen). De eerste blootstelling aan het allergeen blijft meestal onopgemerkt. Elke volgende blootstelling kan leiden tot het plotseling vrijkomen van grote hoeveelheden chemische stoffen (histamine), wat een heftige anafylactische reactie tot gevolg kan hebben. 

Anafylaxie is van invloed op het hele lichaam, en is de meest ernstige uitingsvorm van een allergische reactie. Het kan plotseling ontstaan, binnen enkele seconden tot minuten of zelfs tot na een aantal uren nadat het lichaam in contact is gekomen met een allergeen.  

Mogelijke allergenen bij anafylaxie
Het lichaam komt in contact met een allergeen na het consumeren van eten en/of drinken, door het gif van een insect, door inname van een medicijn of door contact met latex. Ook inspanning en kou kunnen een anafylaxie veroorzaken. Wordt de trigger, ofwel het allergeen, niet gediagnosticeerd dan spreek je van een idiopatische anafylaxie.

Hoe vaak komt anafylaxie voor?
Anafylaxie kan op elke leeftijd voorkomen. Hoe vaak anafylaxie werkelijk voorkomt is echter onbekend. In Nederland variëren de schattingen van 10 tot 20 per 100.000 inwoners per jaar.

(Referenties: Vingerhoeds-Poortugaal, 2004; Monert-Vautrin et al, 2005; Lieberman, 2008).

Let op: verwar anafylaxie niet

Het is belangrijk om anafylaxie niet te verwarren met reacties die gelijksoortige symptomen kunnen hebben zoals hyperventilatie, angstaanval, alcoholvergiftiging en een lage bloedsuiker. Je (huis)arts zal je vertellen op welke symptomen je moet letten bij jouw allergie.

Meer informatie?
Heb je anafylaxie en gebruik je een EpiPen? Bekijk de instructiefilm van EpiPen. Ook is het mogelijk de houdbaarheidsdatum van je EpiPen te registreren.

Log rechts in met het RVG nummer van je EpiPen voor meer informatie over de behandeling van anafylaxie.

Heb jij kans op anafylaxie
en gebruik je een EpiPen?

Log in voor meer informatie

Om in te loggen heb je het RVG nummer van je EpiPen nodig. Het RVG nummer vind je op de verpakking, in de bijsluiter of op www.cbg-meb.nl