Privacybeleid

Privacybeleid

 

Mylan hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy en we begrijpen hoe belangrijk het is om iemands persoonsgegevens te beschermen en hoge ethische en regulerende normen toe te passen bij de verwerking van dergelijke gegevens. Dit Privacybeleid verklaart de beleidslijnen en praktijken die Mylan heeft ontwikkeld om persoonsgegevens te beschermen terwijl u gebruik maakt van deze website.

1. OVER ONS

Mylan verzamelt informatie rechtstreeks van u wanneer u ervoor kiest om een account aan te maken op onze websites of in onze mobiele applicaties, wanneer u ons belt of e-mailt, of op andere wijze rechtstreeks informatie aan ons verstrekt.

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

(a) Informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen

De volgende gegevens zijn voorbeelden van informatie die wij rechtstreeks van u kunnen verzamelen:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, postadres etc.)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Geboortedatum
 • Communicatievoorkeuren
 • Leeftijd
 • Bedrijfsinformatie, waaronder werkgeschiedenis, opleidingen, kwalificaties, beroep en specialisaties
 • Technische apparaat- en toegangsgegevens (IP-adres, cookies, gebruikte apparaat)

(b) Informatie die wij verzamelen wanneer u onze websites bezoekt

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij de volgende types informatie over u:

Websiteregistratie. Mylan heeft deze website ontwikkeld zodat u ons kunt bezoeken en informatie kunt bekijken over de diensten en producten die wij aanbieden zonder dat u persoonsgegevens hoeft aan te bieden. Als u ervoor kiest zich te registreren om de Mylan-functies en -diensten te gebruiken, hetzij als consument of als zorgverlener, zullen wij persoonsgegevens van u verzamelen. Deze informatie kan worden gecombineerd om u diensten of informatie te bieden die u aanvraagt ​​of om ervoor te zorgen dat wij volledige, actuele en correcte persoonsgegevens bewaren.

IP-adres. We registreren het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer wanneer u deze website bezoekt. Het IP-adres identificeert u niet persoonlijk, maar stelt ons in staat om de communicatie met u te onderhouden terwijl u zich op deze website bevindt.

Contactinformatie. De persoonsgegevens die u via uw e-mail verstrekt, worden doorgegeven binnen Mylan ten behoeve van de bewaking van geneesmiddelen, kwaliteitsonderzoek van onze producten of het beantwoorden van medische vragen. Deze persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met gezondheidsautoriteiten en zakelijke partners, maar de informatie die u kan identificeren, wordt gemaskeerd voordat deze wordt gedeeld. Als u op enig moment uw rechten op toegang tot, wijziging, verwijdering, beperking of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via dataprivacy@remove-this.mylan.com of 0800-250-0056 of 0800-023-2907.

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Mylan verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonsgegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in dit privacybeleid uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn gegevens:

 • voor de afhandeling van een aankoop;
 • voor het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten;
 • voor productontwikkeling;
 • voor een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten;
 • voor de uitvoering van een contract waarbij u betrokken bent;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Mylan is onderworpen.

4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen op de volgende manieren worden gebruikt:

 • om onze service aan te bieden en te verbeteren;
 • om te reageren op uw verzoeken;
 • om de inhoud van onze communicaties te verbeteren;
 • om u van tips, nuttige informatie, productnieuws en updates te kunnen voorzien;
 • om u op de hoogte te houden en in kennis te stellen van onze nieuwe producten en diensten;
 • om uw mening te peilen over onze producten en diensten;
 • om uw sollicitatie in overweging te nemen;
 • voor onze eigen administratieve en kwaliteitsborgingsdoeleinden;
 • voor overige doeleinden die uiteengezet op deze website.

5. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS EN WAT ZIJN UW RECHTEN?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Wanneer Mylan uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, dan kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder nadelige gevolgen voor u door contact met ons op te nemen via dataprivacy@remove-this.mylan.com of 0800-250-0056 of 0800-023-2907.Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan het moment waarop u uw toestemming intrekt.

Houd er rekening mee dat sommige van deze rechten beperkt worden door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we het recht hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te bewaren om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld: gegevens verzamelen over ongunstige bijwerkingen). We kunnen van u verlangen dat u aanvullende informatie verstrekt die nodig is om uw identiteit te bevestigen voordat we aan uw verzoek voldoen.

Mylan hanteert de volgende bewaartermijnen voor gegevens:

 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een dienst (bijvoorbeeld het gebruik van onze applicaties) of een verzoek van u met betrekking tot het aangaan van een servicecontract met Mylan, worden gedurende de gehele duur van het contract bewaard. Na het einde van het contract worden deze gegevens gearchiveerd voor juridische doeleinden gedurende de wettelijke verjaringstermijn.
 • Gegevens met betrekking tot marketingdoeleinden (inclusief nieuwsbrieven en gegevens met betrekking tot generieke en specifieke vragen die u ons stelt) worden gedurende 24 maanden bewaard vanaf de laatste communicatie die Mylan met u had. Aan het einde van deze periode neemt Mylan contact met u op om te weten of u communicatie wilt blijven ontvangen. Hierna worden deze gegevens gearchiveerd voor juridische doeleinden gedurende de wettelijke verjaringstermijn.
 • Gegevens met betrekking tot het rekruteringsproces worden gedurende 4 weken bewaard vanaf de laatste communicatie die Mylan met u heeft gehad en nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. Aan het einde van deze periode worden deze gegevens gearchiveerd voor juridische doeleinden gedurende de wettelijke verjaringstermijn.
 • Mylan hanteert een bewaartermijn van 26 maanden voor gegevens die van toepassing zijn op cookies en/of soortgelijke technologieën die door Mylan worden gebruikt.

6. COOKIES

Wanneer u een website van Mylan bezoekt, dan verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website via cookies, server logs en soortgelijke technologie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door deze website op uw computer of een ander apparaat voor webtoegang worden geplaatst, zodat wij u kunnen herkennen en uw voorkeuren kunnen bewaren wanneer u terugkeert naar onze website. Cookie-technologie verzamelt 'clickstream-gegevens', die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, maar die uw activiteiten op de website weerspiegelen en ons helpen onze website-ervaring aan te passen. Zo kunnen we anticiperen op wat van belang kan zijn voor onze gebruikers, door het verkeer in populaire gebieden te volgen en diensten en informatie aan te passen om aan de klantvraag te voldoen.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • First party cookies - cookies ingesteld door de website weergegeven in het browservenster - geïdentificeerd door de domeinnaam in de adresbalk van het browservenster.
 • Analytische cookies - cookies die het mogelijk maken om statistieken van de site bij te houden.
 • Sessiecookies - cookies die aan het einde van een browsersessie vervallen, beginnend met het tijdstip waarop een gebruiker het browservenster opent en eindigt wanneer de gebruiker de browser verlaat.
 • Permanente cookies - cookies die 'aanhouden' (worden opgeslagen) op het apparaat na het einde van een browsersessie en daarom kunnen toestaan ​​dat de voorkeuren of acties van de gebruiker worden onthouden wanneer ze terugkeren naar de website.

We gebruiken cookies op deze website om:

 • gebruikers naar de relevante secties op de website te leiden;
 • ervoor te zorgen dat de website een consistent uiterlijk heeft op verschillende browsers en apparaten;
 • gebruikers te kunnen identificeren nadat ze zijn ingelogd;
 • misbruik van authenticatie te detecteren;
 • technische gegevens op te slaan om video- of audio-inhoud af te spelen;
 • de aangepaste voorkeuren van gebruikers te onthouden;
 • analyses en marktonderzoek uit te voeren;
 • ervoor te zorgen dat complexe delen van de website kunnen functioneren;
 • geaggregeerde statistieken over bezoeken aan de website bij te houden, om ons te helpen de prestaties van de website te verbeteren.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van cookies. Daartoe kunt u de installatie van cookies uitschakelen door uw browser te configureren.

Met elke recente webbrowser kunt u de instellingen met betrekking tot cookies wijzigen. Deze instellingen zijn meestal beschikbaar in de sectie "extra", "opties", "help" of "voorkeuren" in uw browser.

Bepaalde acties die u onderneemt om instellingen met betrekking tot cookies te beheren, zullen waarschijnlijk uw surfervaring op het internet veranderen, evenals uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. Wij houden ons niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een verstoorde werking van onze diensten als gevolg van weigering of verwijdering van de cookie-installatie door de gebruiker die noodzakelijk is voor de werking.

7. HOE DELEN WIJ UW GEGEVENS MET ANDEREN?

Houd er rekening mee dat de toegestane overdracht van persoonsgegevens aan derden of andere bedrijven binnen de Mylan-groep de overdracht van gegevens van een land naar een ander land kan inhouden en mogelijk overdrachten naar een land omvat waar de wetten andere bescherming bieden dan uw land. In dergelijke gevallen zullen we passende maatregelen nemen om te zorgen voor adequate gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming.

(a) Gelieerde ondernemingen

We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. Gelieerde ondernemingen zijn die bedrijven die onder gezamenlijke zeggenschap staan van ons moederbedrijf Mylan N.V.

(b) Derde partijen

Mylan kan derden inzetten om ons diensten te verlenen waarvoor u mogelijk uw persoonsgegevens aan dergelijke derden moet bekendmaken. Als we een derde toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, zullen deze alleen toegang krijgen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en worden ze vereist om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming.

(c) Wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kunnen wij worden opgeroepen om uw persoonsgegevens vrij te geven als reactie op een gerechtelijk bevel, dagvaarding, huiszoekingsbevel, wet of regelgeving. We zijn van plan om mee te werken aan het reageren op dergelijke verzoeken en passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de aanvrager kennis heeft van de gevoelige aard van de persoonsgegevens die zij kunnen ontvangen. We behouden ons ook het recht voor om samen te werken met wetshandhavingsautoriteiten bij het onderzoeken en vervolgen van gebruikers die onze regels overtreden of zich bezighouden met gedrag dat onwettig of schadelijk is voor individuen of de persoonsgegevens waarvoor we verantwoordelijk zijn.

(d) Productervaringen

Als u contact met ons opneemt over uw ervaring met het gebruik van een van onze producten, kunnen we de informatie die u verstrekt, indien nodig, gebruiken voor het indienen van klachten of bijwerkingenrapporten bij lokale en internationale gezondheids- of farmaceutische regelgevende instanties en tenzij anderszins door wet vereist.

(e) Zakelijke transacties

Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan een derde partij in verband met een bedrijfsreorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, toewijzing of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen, inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures.

8. INTERNATIONALE GEGEVENSUITWISSELING

Om de diensten aan te bieden, kan het zijn dat Mylan uw persoonsgegevens moet overdragen aan andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als het land waarin u aanvankelijk uw persoonsgegevens heeft verstrekt.

Wat betreft de gegevensuitwisseling van het Mylan-bedrijf gevestigd in uw land naar Mylan N.V.-kantoren in de Verenigde Staten: Mylan N.V. heeft zich gecertificeerd voor de EU-VS Privacy Shield Framework, zoals uiteengezet door het Ministerie van Handel en de Europese Commissie met betrekking tot de verzameling, opslag, gebruik, overdracht en andere verwerking van persoonsgegevens die zijn overgedragen van de EER naar de VS. Voor meer informatie over het privacyschild, zie https://www.privacyshield.gov.

9. HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS?

Mylan zal al het mogelijke doen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen schade, verlies, openbaarmaking, onrechtmatige toe-eigening, inbraak, wijziging of vernietiging. Om de privacy van gegevens te beschermen, handhaven we fysieke, technische en administratieve voorzorgsmaatregelen. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot diegenen die deze informatie nodig hebben om u voordelen of diensten te bieden. Daarnaast trainen we onze medewerkers in gegevensbescherming.

10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We zullen persoonsgegevens alleen gebruiken op de manier die wordt beschreven in het Privacybeleid dat van kracht was toen de informatie van u werd verzameld. We behouden ons echter het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de wetgevingen inzake gegevensbescherming) door herzieningen op deze website te plaatsen. We zullen adequate en redelijke maatregelen nemen om, indien nodig, uw toestemming te verkrijgen als gevolg van een dergelijke wijziging.

11. CONTACTINFORMATIE

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid, de manier waarop Mylan uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, of voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw verzamelde persoonsgegevens (zie sectie 5), kunt u contact opnemen met ons door:

 • een e-mail te sturen naar dataprivacy@mylan.com; of
 • contact met ons op te nemen via 0800-250-0056 of 0800-023-2907.

Mylan heeft ook een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.
Contactgegevens van DPO: dataprivacy@remove-this.mylan.com

EpiPen houdbaarheidsdatum registreren

Wil je een gratis melding krijgen via de e-mail of sms voordat de houdbaarheidsdatum van je EpiPen adrenaline auto-injector verloopt?

Klik hier